Prikaz 33–37 od 37 rezultata

Linextrape 140

Linextrape 140 je proizvod dobijen ekstrudiranjem specificnih sirovina, kreirajuci visoko energetsko hranivo sa posebnim benefitima. Kombinacija ekstrudiranog semena lana, sacme uljane repice i psenicnog stocnog brasna obezbedjuje kroz ishranu dovoljno energije poreklom iz Omega 3 masnih kiselina, kao i lako usvojive proteine sa velikom kolicinom by pass protein I vlakana.

Ekstrudiranjem gore navedenih sirovina obezbeđuje se:

 • Bolja svarljivost I usvojivost proteina, masti I ugljenih hidrata
 • Povećana usvojivost ulja iz lana;
 • Antinutritivni faktori su eliminisani

Efekti primene Linextrape 140:

 • Bolji imuni status – Omega 3 su prirodni perkusor sinteze imunoglobulina
 • Bolji zdravstveni status – Pozitivan efekat na jetru oslobađanjem od triglicerida
 • Efikasniji obrok – Pozitivnim uticajem na jetru obezbeđuje se veća količina enzima za varenje, a samim tim dolazi I do veće proizvodnje mleka
 • Smanjen negativni balans energije – manji gubitak težine, lakše I brže vraćanje u kondiciju, manje ketoze, kraći servis I međutelidbeni period
 • Bolja reprodukcija – Omega 3 poreklom iz lana forsiraju sintezu progesterona što za posledicu ima održanje žutog tela I održivost embriona
 • Regulacija sinteze VFA (isparljivih masnih kiselina) – smanjena pojava acidoza

ALMI SPECIAL B10%

ALMI SPECIAL B10% je veoma efikasan buražni sporo oslobađajući puffer nove generacije, poreklom iz kalcifikovanih morskih algi – Lithotamnium calcareum, namenjen preživarima. Specifična struktura u obliku pčelinjeg saća omogućava visoku svarljivost  I veću efikasnost u odnosu na tradicionalne pufere, u značajno manjim dozama.

Almi special najviše utiče na stabilizaciju pH u buragu, međutim posledično, sprečavanjem pojave acidoze, utiče I na veću svarljivost I efikasnost obroka I većoj proizvodnji.

Almi special je odličan izvor organskog Ca I Mg, ali sadrži I još preko 30 esencijalnih organskih minerala koji su benefitarni u proizvodnji.

Korisni efekti Almi special B10%:

 • Smanjuje rizik pojave SARA I acidoze
 • Redukuje pH u buragu odmah nakon obroka
 • Povećava efikasnost obroka
 • Pozitivno utiče na vreme preživanja tj svarljivost vlakana
 • Povećava proizvodnju mleka
 • POzitivno utiče na protein I mast u mleku
 • Odličan izvor organskih Ca, Mg I još 30 organskih elemenata
 • Jeftiniji od tradicionalnih pufera
pacta-hf

HF

HF je protektirana palmina mast, koncentracije 99%, namenjena ishrani preživara. U današnjim uslovima kada se većom proizvodnjom dolazi I do ekonomičnije proizvodnje, proizvod kao HF je neophodan jer je poznato da masti sadrže i do 2.5 puta više energije nego ugljeni hidrati i savršeno se uklapa u svaki obrok. Posebno je efikasna tokom toplih letnjih perioda kada je smanjena konzumacija.

Korisni efekti upotrebe HF:

 • Visok nivo protektiranosti u buragu
 • Visok nivo svarljivosti
 • Visok nivo svarljive energije
 • Dobra konzumacija
 • Mikrogranulisan proizvod
 • Ne utiče na preživanje, varenje vlakana I na pH buraga
 • Sprečava mobilizaciju leđne masti
 • Poboljšava telesnu kondiciju u ranoj laktaciji
 • Smanjuje rizik pojave metaboličkih bolesti

Ono što takođe karakteriše ovaj proizvod jeste da je za razliku od sličnih proizvoda, neutralnog mirisa I samim tim nije potreban period prilagođavanja I nema bojazni od smanjenje konzumacije.

Silvafeed

Silvafeed ByPro

Silvafeed ByPro – je prirodni ekstrakt pitomog kestena, namenjen preživarima. Uključivanjem Silvafeed ByPro u ishranu preživara smanjuje se razgradivost proteina u buragu i povećava  se by-pass protein dok se istovremeno smanjuje proizvodnja amonijaka u buragu. Poboljšana iskorišćenost proteina iz hrane dovodi do povećane produktivnosti životinja kroz povećanu proizvodnju. ByPro takođe ima mogučnost da modifikuje aktivnosti bakterija što dovodi do smanjenja poremećaja fermentacije, poput nadutosti ili acidoze.

Silvafeed ByPro ima selektivno bakteriostatično dejstvo, kojim podstiče razvoj dobrih bakterija i pojačava prirodnu odbranu organizma od većine vrsta patogenih bakterija kao što su:

 • Staphylococcus aureus
 • Campylobacter jejuni
 • Pasteurella multocida
 • Salmonella Typhimurium
 • Salmonella Enteritidis
 • Clostridium perfringens
 • Escherichia coli

Silvafeed ByPro poseduje astringentska svojstva koja usporavaju crevnu peristaltiku i pospešuju delovanje digestivnih enzima. Konačan rezultat je bolja konzistencija izmeta, odnosno smanjenje pojave dijareje, naročito kod ishrane teladi.

Efekti:

Krave muzare:

 • Povećava prinos i kvalitet mleka;
 • Smanjuje sadržaj uree u mleku.
 • Efikasnija iskorišćenost hranjivih materija iz hrane (naročito proteina)
 • Pomaže u očuvanju zdravog imunog sistema

Tovna junad:

 • Pospešuje rast i koeficijent konverzije
 • Efikasnija iskorišćenost hranjivih materija iz hrane (naročito proteina)
 • Maksimalno poboljšava zdravlje creva.
 • Pomaže u očuvanju zdravog imunog sistema

Telad:

 • Smanjuje stres tokom zalučenja
 • Smanjuje pojavu dijareje
 • Poboljšava zdravlje creva
 • Optimizuje rast crevnih resica za bolju apsorpciju hranjivih materija

ANILAC 24-24

ANILAC 24-24 je specijalna kombinacija mlečnih proizvoda I esencijalnih nutrijenata, pažljivo izbalansiranih da stimulišu rast I razvoj jagnjadi I jaradi. Sadrži visok nivo mlečnih proizvoda koji imaju izuzetno visoku svarljivost, visok nivo masti koja obezbeđuje energiju za odličan start, dobru konzumaciju I visok prirast I kvalitet mesa.

Anilac 24-24 obezbeđuje I dodatne vitamin I minerale koji su usklaženi sa potrebama životinja I njihovim ubrzanir razvojem.

Aplicira se od 4. Dana života pa sve do momenta zalučenja.

Umešati u kanti preporučenu količinu zamene za mlekosa polovinom potrebne količine vruće vode (50°C) I mešati dok se ne dobije homogena masa. Potom dodati drugu polovinu vode. Napajenja se vrši pri temperature 38°C-40°C. Uvek umešavati svežu zamenu za mleko.

Korisni saveti:

 • Napajanje treba da bude svakog dana u isto vreme
 • Za pripremu koristiti pijaću vodu
 • Higijena je veoma bitna – dobro očistiti posude nakon svakog obroka
 • Kako bi zamena za mleko ostala sveža, nakon upotrebe zatvoriti džak I držati ga na suvom I hladnom mestu.