Silvafeed Nutri P

Silvafeed Nutri P – je prirodni ekstrakt pitomog kestena, namenjen monogastričnim životinjama. ima astrigentno dejstvo koje usporava peristaltične pokrete u crevima i poboljšava funkciju digestivnih enzima

Dodatkom  Silvafeed® Nutri P u hranu za živinu pospešuje se usvajanje nutrienata u crevima, a samim tim i fizički razvoj i zdravlje životinje, dobija se stabilniji feces i eliminiše se problem vlažne prostirke.

Zahvaljujući svojim aktivnim komponentama Silvafeed® Nutri P ima selektivno bakteriostatsko dejstvo i promoviše dobre bakterije i jača prirodni odbrambeni mehanizam organizma protiv većine patogenih sojeva bakterija, kao što su:

  • Salmonella gallinarum;
  • Pasteurella multocida;
  • Staphylococcus aureus;
  • Campylobacter jejuni;
  • Salmonella Typhimurium;
  • Salmonella Enteritidis;
  • Escherichia coli;
  • Clostridium perfringens

Silvafeed® Nutri P je prijatnog ukusa koji privlači životinje, pa deluje i kao pojačivač ukusa i utiče pozitivno na konverziju hrane, prirast, uginuće i nosivost kod koka nosilja.

Kategorija: