Silvafeed Nutri P

Silvafeed Nutri P – je prirodni ekstrakt pitomog kestena, namenjen monogastričnim životinjama. ima astrigentno dejstvo koje usporava peristaltične pokrete u crevima i poboljšava funkciju digestivnih enzima.

Silvafeed® Nutri P kod prasadi redukuje dijareju, pospešuje absorpciju hranljivih materija u crevima, poboljšava rast i razvoj životinje i podiže zdravstveni status na viši nivo. Zalučenje je veoma stresan period za prasad i često ga prati dijareja i dehidratacija životinja. Silvafeed® Nutri P je veoma efikasno rešenje u ovom stresnom period, kao i u tovu.

Zahvaljujući svojim aktivnim komponentama Silvafeed® Nutri P ima selektivno bakteriostatsko dejstvo i promoviše dobre bakterije i jača prirodni odbrambeni mehanizam organizma protiv većine patogenih sojeva bakterija, kao što su:

  • Staphylococcus aureus;
  • Campylobacter jejuni;
  • Salmonella Typhimurium;
  • Clostridium perfringens;
  • Escherichia coli;

Silvafeed® Nutri P je prijatnog ukusa koji privlači životinje, pa deluje i kao pojačivač ukusa i utiče pozitivno na konverziju hrane, prirast i uginuće. Takođe se može koristiti i kao alternativa antimikrobijalnim promoterima rasta (AGP), ne ostavlja rezidue.

Dodatkom Silvafeed® Nutri P u hranu za krmače postiže se: bolje zdravlje creva, eliminišu se problemi sa varenjem i pospešuje se unos hrane u laktaciji.

Kategorija:

Opis

Silvafeed® Nutri P kod prasadi redukuje dijareju, pospešuje absorpciju hranljivih materija u crevima, poboljšava rast i razvoj životinje i podiže zdravstveni status na viši nivo. Zalučenje je veoma stresan period za prasad i često ga prati dijareja i dehidratacija životinja. Silvafeed® Nutri P je veoma efikasno rešenje u ovom stresnom period, kao i u tovu.

Zahvaljujući svojim aktivnim komponentama Silvafeed® Nutri P ima selektivno bakteriostatsko dejstvo i promoviše dobre bakterije i jača prirodni odbrambeni mehanizam organizma protiv većine patogenih sojeva bakterija, kao što su:

  • Staphylococcus aureus;
  • Campylobacter jejuni;
  • Salmonella Typhimurium;
  • Clostridium perfringens;
  • Escherichia coli;

Silvafeed® Nutri P je prijatnog ukusa koji privlači životinje, pa deluje i kao pojačivač ukusa i utiče pozitivno na konverziju hrane, prirast i uginuće. Takođe se može koristiti i kao alternativa antimikrobijalnim promoterima rasta (AGP), ne ostavlja rezidue.

Dodatkom Silvafeed® Nutri P u hranu za krmače postiže se: bolje zdravlje creva, eliminišu se problemi sa varenjem i pospešuje se unos hrane u laktaciji.