QUANTUM BLUE

QUANTUM BLUE je unapređena fitaza poreklom od E. coli- namenjena za upotrebu u hrani za životinje. Quantum Blue će razgraditi fitate iz sastojaka biljnog porekla, i na taj način otpusiti fosfor koji bi u suprotnom ostao nedostupan. Ovo će takođe olakšati oslobađanje kalcijum (ili drugog minerala) jona, koji u formi helata i vezan za fitate biva nedostupan za apsorpciju. Degradacija fitata sa Quantum Blue može dalje unaprediti performanse* životinja, jer smanjenjuje anti nutritivne efekate fitata.
Quantum Blue 5G – prednosti
• Veća aktivnost fitaze pri optimalnom pH (2-4)
• Veća sposobnost vezivanja dovodi do veće količine razloženih fitata
• Veća količina razloženih fitata dovodi do poboljšanja efikasnosti ishrane *
• Veća tolerancija na toplotu, nije protektiran što omogućava trenutno delovanje

Kategorije: ,

Opis