PERMEAT DE SERUM

PERMEAT DE SERUM je permeat slatke surutke. Predstavlja bogat izvor lako svarljive laktoze (min. 85%) I koristi se u predstarteru I starter za prasad. Dobija se sušenjem spray-dried tehnologijom što je veoma bitno kod ovakvih proizvoda I samim tim nije higroskopan, lak je za upotebu i ne pravi probleme u proizvodnji.

Kategorija:

Opis