HF

HF je protektirana palmina mast, koncentracije 99%, namenjena ishrani preživara. U današnjim uslovima kada se većom proizvodnjom dolazi I do ekonomičnije proizvodnje, proizvod kao HF je neophodan jer je poznato da masti sadrže i do 2.5 puta više energije nego ugljeni hidrati i savršeno se uklapa u svaki obrok. Posebno je efikasna tokom toplih letnjih perioda kada je smanjena konzumacija.

Korisni efekti upotrebe HF:

  • Visok nivo protektiranosti u buragu
  • Visok nivo svarljivosti
  • Visok nivo svarljive energije
  • Dobra konzumacija
  • Mikrogranulisan proizvod
  • Ne utiče na preživanje, varenje vlakana I na pH buraga
  • Sprečava mobilizaciju leđne masti
  • Poboljšava telesnu kondiciju u ranoj laktaciji
  • Smanjuje rizik pojave metaboličkih bolesti

Ono što takođe karakteriše ovaj proizvod jeste da je za razliku od sličnih proizvoda, neutralnog mirisa I samim tim nije potreban period prilagođavanja I nema bojazni od smanjenje konzumacije.

Kategorija: