FINTOX MOLD PLUS

FINTOX MOLD PLUS (FMP) predstavlja kombinaciju sastojaka koji sinergistički deluju u borbi protiv mikotoksina. Čini ga veoma uspešna kombinacija efikasnog bipolarnog hidratisanog Na-Ca aluminosilikata sa detoksikantom, konstantno dejstvo nekoliko enzima i antifugalni efekat organskih kiselina.

Enzimi uključeni u FMP razgrađuju mikotoksine u jedinjenja koja se lakše adsorbuju, zahvaljujući čemu je kapacitet vezivanja aluminosilikata povećan čak I do 3 puta.

Vezivanje mikotoksina je potpuno selektivno i ne vezuje vitamine, minerale, antibiotike…itd. Fizičko hemijska veza između adsorbenta i mikotoksina je veoma stabilna i ne podleže promenama prilikom variranja pH u digestivnom traktu.

Organske kiseline kontrolišu pH I puferni kapacitet, dok njihovo antimikrobno dejstvo pomaže sprečavanju razvoja bakterija, kvasaca i plesni.

FMP takođe sadrži I frukto oligosaharide (FOS) i ekstrakte prirodnih mikroorganizama koji poboljšavaju zdravlje digestivnog trakta i jačaju imuni sistem unapređujući zootehničke parametre.

FMP je veoma efikasan kod mikotoksina kao što su Zearalenon i Ochratoxin.

Kategorije: ,