FINTOX EXTRA

FINTOX EXTRA predstavlja kombinaciju organskih I neorganskih sastojaka u borbi protiv mikotoksina. Čine ga:

  • metaboliti ekstrakata biljaka, dobijeni procesom fermentacije, sa širokim kapacitetom vezivanja mikotoksina: fenoli, polifenoli i drugi metaboliti;
  • Specijalno selektovani aluminosilikat (HCAS) – termički I hemijski tretiran da bi se poboljšale osobine vezivanja I kontrole mikotoksina;
Kategorije: , ,