DanMilk Supreme 1.0

DanMilk Supreme 1.0 je zamena za mleko krmače, sa dodatkom vitamina I minerala. DanMilk Supreme 1.0 se sastoji od 100% proizvoda na bazi mleka (sporedni proizvodi industrije mleka koncentrat protein surutke i slatka surutka u prahu). Proizvod takođe sadrži i probiotik YC. DanMilk® Supreme 1.0 je odlična zamena za mleko za prasad, koja je veoma efikasna posebno ako se aplicira kroz tzv CUP System Pump n Grow.oda na bazi mleka (sporedni proizvodi industrije mleka koncentrat protein surutke i slatka surutka u prahu). Proizvod takođe sadrži i probiotik YC. DanMilk® Supreme 1.0 je odlična zamena za mleko za prasad, koja je veoma efikasna posebno ako se aplicira kroz tzv CUP System Pump n Grow.

Doziranje proizvoda je 130g na 1litar vode. Jedan od brojnih benefita ovog proizvoda je taj što se može razmutiti I servirati u hladnoj vodi, čime se izbegava razvoj mikroorganizama do kojeg dolazi zagrevanjem mleka.

Kategorija:

Opis