Butirex C4

Butirex C4 je promotor rasta crevnih resica tj protektirani natrijum butirat minimalne koncentracije 54%.

Sam način protekcije hemijskih putem – pufernim solima je ono što proizvod čini jedinstvenim na tržištu, I zahvaljujući tome obezbeđeno je da svih 54% stigne I oslobodi se u tankim crevima I tako ostvari pun efekat na rast I razvoj crevnih resica, a samim tim I na svarljivost I usvojivost hranljivih materija. čitava koncentracija proizvoda (54%) stigne i oslobodi se u tankim crevima i tako ostvari pun efekat na rast i razvoj crevnih resica

Upotrebom Butirex C4 se favorizuje i pospešuje razvoj korisne mikroflore, čime se pomaže u balansiranju korisne i patogene mikroflore, stimulaiše se pancreas I lučenje enzima.

Pozitivni efekti upotrebe Butirex C4:

  • Bolja konzumacija – Podseća prasad na miris “majčinog mleka”
  • Smanjena konverzija
  • Bolji prirast I svarljivost hrane
  • Bolji imuni status
  • Povećana proizvodnja mleka kod krmača
  • Smanjena upotreba antibiotika
Kategorije: ,

Opis