AVI VIT START AID CHICK GEL

AVI VIT START AID CHICK GEL jedinstvena formula razvijena da podmiri potrebe pilića starih 1 dan, tako što će im obezbediti brzu hidrataciju, energiju, zaštitu I razvoj creva. U pitanju je prah rastvotrljiv u vodi, koji je veoma jednostavan za pripremu I koji nakon mešanja sa vodom dobija formu gela, što ga čini jednostavnim za aplikaciju u inkubatorskim stanicama. Efekti upotebe AVI VIT START AID CHICK GEL-a su:

  • Niža stopa uginuća u prvoj nedelji I tokom transporta
  • Manji gubitak telesne mase
  • Bolji prirast
  • Niža konverzija hrane
  • Manja upoteba antibiotika
Kategorija:

Opis