ALMI SPECIAL B10%

ALMI SPECIAL B10% je veoma efikasan buražni sporo oslobađajući puffer nove generacije, poreklom iz kalcifikovanih morskih algi – Lithotamnium calcareum, namenjen preživarima. Specifična struktura u obliku pčelinjeg saća omogućava visoku svarljivost  I veću efikasnost u odnosu na tradicionalne pufere, u značajno manjim dozama.

Almi special najviše utiče na stabilizaciju pH u buragu, međutim posledično, sprečavanjem pojave acidoze, utiče I na veću svarljivost I efikasnost obroka I većoj proizvodnji.

Almi special je odličan izvor organskog Ca I Mg, ali sadrži I još preko 30 esencijalnih organskih minerala koji su benefitarni u proizvodnji.

Korisni efekti Almi special B10%:

  • Smanjuje rizik pojave SARA I acidoze
  • Redukuje pH u buragu odmah nakon obroka
  • Povećava efikasnost obroka
  • Pozitivno utiče na vreme preživanja tj svarljivost vlakana
  • Povećava proizvodnju mleka
  • POzitivno utiče na protein I mast u mleku
  • Odličan izvor organskih Ca, Mg I još 30 organskih elemenata
  • Jeftiniji od tradicionalnih pufera
Kategorija: