Almi poudre special

Almi poudre special je mineralno hranivo organskog porekla, poreklom iz kalcifikovanih morskih algi Lithothamnium calcareu. Sadrži preko 30 minerala organskog porekla koji su zahvaljujući strukturi proizvoda veoma visoka svarljivi u kratkom periodu. Benefiti korišćenja Ami poudre special:

  • Veća svarljivost u odnosu na konvencionalne izvore Ca
  • Jača ljusku jajeta, manji % slomljenih jaja
  • Niža konverzija po proizvedenom jajetu
  • Redukuje toplotni stres
Kategorija: